EMGh Video

Program umožňuje propojit měřená data se záznamy z video kamery tak, že video záznam je zobrazován současně s průběhem signálů. To umožňuje snadno a rychle vytipovat operace u nichž vzniká vysoká lokální svalová zátěž. Video sekvence mohou být ukládány přímo do počítače nebo je lze následně do počítače nahrát.
Program zajišťuje standardni spravu dat - databaze měřeni, import dat z programu EMG Analzyer a přiřazeni videozaznamu, zobrazeni videozaznamu pracovnich činnosti se synchronně se pohybujicim zaznamem EMG křivek, tisk nebo uloženi video snimku s odpovidajicimi EMG křivkami.
Hodnoty grafů EMG křivek lze přepinat mezi absolutnimi a přepočtenymi vůči maximalni hodnotě EMG. To umožňuje rychle vytipovani pracovnich činnosti, u kterych dochazi k překročeni limitů definovanych v česke legislativě.
Program umožňuje vytvořit prezentačni verzi zaznamů, ktera je určena pro předani naměřenych dat a synchronizovanych videozaznamů koncovemu zakaznikovi nebo managementu firmy.