EVKAT

Aplikace EVKAT slouží ke zpracování a výpočtu energetického výdeje a fyzické zátěže pro odbory pracovního lékařství a fyziologie práce, zároveň je určena kategorie. Výpočty jsou v souladu s normou ČSN EN 28996 Ergonomie - stanovení tepelné produkce organismu. Kategorizace je prováděna podle kritérií daných Vyhláškou 432/2003 Sb., účinnost od 1.1.2004.

Výpočet energetického výdeje je prováděn na základě polohy těla, druhu práce a pohybu těla v závislosti na rychlosti práce a na základě údajů z ventilometrie.

Odhad energetického výdeje lze dále provést výpočtem ze srdeční frekvence.

Údaje jsou v programu archivovány v pořadí "Organizace -> Pracovník -> Měření".

Vypočtené údaje jsou okamžitě zobrazeny ve výsledkové kartě pracovníka včetně návrhu zařazení do odpovídající kategorie.

Výsledky jsou tištěny na předdefinovaném formuláři. Výsledky, identifikační údaje a údaje vhodné pro třídění podle druhu práce lze exportovat do formátu MS Excel.